SHABNAM FARAEE

Shabnam Faraee Jobbar med illustration, mönster och grafisk design med berättande i fokus.


Att dokumentera arbetsprocessen är en viktig del av hennes arbete för att sprida och bevara kunskap. Hennes huvudfokus sedan 2017 har varit hantverk och dess roll i det moderna samhället som ett verktyg för långsam produktion. Att teckna mönster för henne också varit ett sätt att berätta om flytten av ornament likaså människor över gränser under historien.


Hon har en lång erfarenhet som lärare och hennes ambition i klassrummet är att hjälpa varje elev att hitta egen röst. Hon har jobbat som lärare i illustration och i Iran, Kina, Pakistan och Sverige.


Shabnam Faraee har två MFA från Art University i Teheran och Konstfack i Stockholm. Hon är född i Kurdistan, uppvuxen i Teheran och bor i Stockholm sedan 2002.


Hennes verk finns representerade i Nationalmusems samlingar.