I verket Blåsippa har jag jobbat med enkla geometriska former. Blåsippa handlar om att ta tillbaka former som kan associeras till ett vissa politiska ideologier eller och religion.


Nästan alla islamiska mönster är byggda på överlappande cirklar. Jag har använt mig av sex överlappande cirklar som man kan bygga oändliga former av baserade på hexagoner.