Serigrafi

En serie med tvÄ bilder. Serigrafi - 40 cm x 54 cm, tryckt i 15 upplaga.

Silvermåne