Logotyp - Identitet

Logotyp till företag som jobbar med personlig utveckling. På foretagets hemsida kan man läsa om berättelsen bakom utformningen.