Illustrationer till tidskriften Bang om den mansdominerade akademivärlden som tvingade forskaren Eva Lindgren att avgå.