Little matchseller

Den här vinjetten visades under jul i två delar på SVT. Den är baserad på Flickan med svavelstickorna av H. C. Anderson.