k.ö.k

Mönster till k.ö.k

Mönstret illustrerar vad k.ö.k handlar om, enighet i mångfald. Mönstret är utformat för att användas både i k.ö.k:s grafiska profil och deras inredning.


k.ö.k - Kvinnor önskar kollektivitet, experimenterar med sätt att bygga en feministisk institution inifrån den befintliga gemenskapen i Kvinnocentret i Tensta / Hjulsta KITH. Centret är en självorganiserad mötesplats för kvinnor med olika bakgrund, för att dela kunskaper, lära sig språk och bilda vänskap.